Widget blokken toevoegen

Voor het toevoegen van teksten in een widget ruimte is het mogelijk met de standaard Tekst widget van WordPress te werken. Als je hierin links, opsommingslijsten en afbeeldingen wilt verwerken wordt het lastig. Daarom hebben we nu de Widget Blokken plugin geactiveerd.

Stappen:

  1. Maak een Widget Blok aan
  2. Voeg een Widget Blok widget toe aan een widget ruimte
  3. Bekijk het resultaat

1. Een widget blok aanmaken

Via Widget Blokken -> Nieuw Widget Blok in het menu, maak je een nieuw Widget Blok aan. In dit voorbeeld maken we een korte tekst, een link en een opsommingslijst. Dit doen we met de wel bekende WordPress editor.

Het resultaat:

Widget blok voorbeeld

Na het publiceren van dit Widget Blok, gaan we naar stap 2.

2. Widget toevoegen

Via Weergave -> Widgets slepen we de Widget “Widget Blocks widget” naar de gewenste widget ruimte. In dit geval de Hoofd Zijbalk.

Widget blok selecteren

Verder geven we aan dat we het “Voorbeeld Widget Blok” willen gebruiken en dat de titel getoond mag worden.

3. Het resultaat

Zie hie de voor en na screenshots:

zonder Widget Blok

zonder Widget Blok

met Widget Blok

met Widget Blok